środa, 20 luty 2019

Regulamin konkursu „Świętuj z nami JUBILEUSZ”

ZASADY OGÓLNE KONKURSU:

1. Organizatorem konkursu jest ADAMEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Podolszu ul. Starowiejska 57, 32-640 Zator, właściciel sklepu internetowego: www.ekogroszekplus.pl zwanego dalej e-sklepem.

2. Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich Klientów e-sklepu z wyjątkiem pracowników firmy ADAMEX. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zakupu w e-sklepie minimum 2 palet (w ramach jednego zamówienia) dowolnego eko-groszku lub pelletu w okresie trwania konkursu, tj. od 01 kwietnia 2017 roku do 31 lipca 2017 roku. Zakup kolejnych 2 palet opału w e-sklepie w okresie trwania konkursu to dodatkowy kupon, zwiększający proporcjonalnie szansę na zdobycie nagrody.

3. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu i zaakceptować go. Akceptacja odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzu zamówienia składanego w e-sklepie.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i traktowany jest jednoznacznie z bezwarunkowym zaakceptowaniem wszystkich zapisów niniejszego regulaminu konkursu, a także oznacza zgodę na gromadzenie i przechowywanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zapisanych na kuponach konkursowych (zaczerpniętych z bazy danych osobowych przekazanych obsłudze e-sklepu).

ZASADY SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

5. W ramach konkursu odbędą się dwa losowania. Podczas pierwszego losowania (w dniu 31 maja 2017 roku) na podstawie kuponów konkursowych zebranych przez Organizatora od dnia 1 kwietnia 2017 roku, spośród Klientów spełniających warunki określone w pkt. 2-4, zostanie rozlosowana „Pierwsza z Nagród Głównych".

Zwycięski kupon, tj. należący do zdobywcy „Pierwszej z Nagród Głównych”, NIE UCZESTNICZY w „Finałowym Losowaniu” (drugim losowaniu) w dniu 1 sierpnia 2017 roku (losowaniu „Drugiej z Nagród Głównych"). Na zakończenie „Finałowego Losowania”, spośród pozostałych kuponów konkursowych, rozlosowane zostanie 10 nagród niespodzianek.

Oba losowania nagród odbędą się o godz. 13.00 w Biurze Obsługi Klienta Adamex Sp. z o.o. Sp. k. mieszczącym się w Podolszu przy ul. Ekologicznej 1, 32-640 Zator, przy udziale min. trzech osób.

6. Wyniki losowań będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Organizatora: www.adamexpodolsze.pl oraz e-sklepu.

7. Nagrodą główną w konkursie jest voucher na 3 dniowy (dwa noclegi) pobyt w górach, w pokoju Premium z pełnym wyżywieniem - dla dwóch osób.

8. Zwycięzcy wszystkich losowań zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Obecność uczestników konkursu w chwili losowania NIE JEST OBOWIĄZKOWA i nie stanowi warunku otrzymania nagrody.

9. Żadna z nagród nie podlega wymianie na gotówkę lub inną nagrodę.

10. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko oraz miejscowość z której pochodzi), jak i na gromadzenie ich i przechowywanie na nośnikach elektronicznych przez Organizatora konkursu dla celów promocyjnych i reklamowych.

11. Odbierającym nagrodę jest uczestnik konkursu, którego dane widnieją na kuponie konkursowym.


Adamex Sp. z o.o. Sp. k.
Podolsze, 24.03.2017