Pellet workowany

"ZATORPELLET" to wysokiej jakości, ekologiczny produkt (biomasa), przeznaczony do spalania w kotłach na pellet. Produkowany jest wyłącznie ze ścinek, trocin oraz wiór z drzew (głównie: jodły, świerka, modrzewia, buka, oraz innych drzew liściastych i iglastych). Pellet ten nie zawiera jakichkolwiek domieszek czy lepiszczy.

 

Parametry oferowanego pelletu:

 

Specyfikacja produktu: