niedziela, 18 luty 2018

Miał "19" z kopalni „Janina”

Miał "19" z kopalni „Janina” Libiąż jest paliwem stałym, po który chętnie sięgają nie tylko elektrownie i elektrociepłownie, ale i gospodarstwa domowe wyposażone w piece miałowe. Olbrzymią zaletą tego produktu jest zwłaszcza cena oraz łatwość, z jaką – z racji posiadanych właściwości – można nim palić w piecach. Oferujemy produkt również w workach BIG BAG o ładowności 1. tony.

 

Parametry miału "19" (II A):

  • kaloryczność:           19 000 – 19 999 kj/kg
  • zawartość popiołu:   od 9 do 12 %
  • zawartość siarki:      do 1,2%
  • granulacja:               do 20 mm