poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Miał "19" z kopalni „Piast”

Miał "19" z kopalni „Piast” Bieruń jest sortymentem chętnie wybieranym przez elektrownie i elektrociepłownie jak i gospodarstwa domowe, które są wyposażone w piece miałowe. Olbrzymią zaletą tego paliwa stałego jest jego ekonomiczność. Oferujemy produkt również w workach BIG BAG o ładowności 1. tony.

 

Parametry miału "19" (II A):

  • kaloryczność:          19 000 – 19 999 kj/kg
  • zawartość popiołu:   do 25 %
  • zawartość siarki:      do 1,0%
  • granulacja:               do 20 mm  

Miał węglowy workowany

Miał z kopalń od grupy TAURON Wydobycie

Miał siany

Wysokokaloryczny miał do pieców z podajnikiem

Miał "19" - "Janina"

Popularna "19" z kopalni „Janina” Libiąż

Miał odsiewka

Odsiewka z węgla z kopalni „Janina” Libiąż

Miał "19" - "Piast"

Popularna "19" z kopalni „Piast” Bieruń