poniedziałek, 25 czerwiec 2018

Miał odsiewka z kopalni „Janina”

Miał odsiewka z kopalni „Janina” Libiąż jest paliwem stałym, po który chętnie sięgają zwłaszcza gospodarstwa domowe. Powstaje w wyniku przesiewania węgla, dzięki czemu jego granulacja jest zróżnicowana (nawet do kilku centymetrów). Olbrzymią zaletą tego produktu jest niewielka ilość popiołu, będącego efektem jego spalania. Oferujemy produkt również w workach BIG BAG o ładowności 1. tony.

 

Parametry miału odsiewka (I A):

  • kaloryczność:           21 000 – 21 999 kj/kg
  • zawartość popiołu:   od 6 do 11 %
  • zawartość siarki:      do 1,2%
  • granulacja:               do 31,5 mm

Miał węglowy workowany

Miał z kopalń od grupy TAURON Wydobycie

Miał siany

Wysokokaloryczny miał do pieców z podajnikiem

Miał "19" - "Janina"

Popularna "19" z kopalni „Janina” Libiąż

Miał odsiewka

Odsiewka z węgla z kopalni „Janina” Libiąż

Miał "19" - "Piast"

Popularna "19" z kopalni „Piast” Bieruń